Pieśni franciszkańskie – chór parafialny.

Śpiew: P. Joanna Miechowicz wraz z chórem parafialnym parafii MB Ostrobramskiej w Olsztynie. 04.10.2018 r.