Egzamin przed bierzmowaniem

Egzamin dopuszczający do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbędzie się 25 maja b.r. (czwartek) o godz. 20.00 w sali duszpasterskiej w klasztorze. Materiał będzie obejmował treści zawarte w książeczce, którą otrzymali kandydaci do bierzmowania: „Sakrament Bierzmowania Katechizm”.

Obecność na tym egzaminie jest warunkiem przystąpienia do bierzmowania w tym roku.