Wizyta duszpasterska 2017 – część III

  • Poniedziałek 16 stycznia: ul. Pana Tadeusza 2, 41-75; Pana Tadeusza 4, 1-101; Pana Tadeusza 8, 1-66;
  • Wtorek 17 stycznia: ul. Pana Tadeusza 8, 67-101; Pana Tadeusza 10, 1-100; Pana Tadeusza 12, 1-66
  • Środa 18 stycznia: ul. Pana Tadeusza 12, 67-101; Pana Tadeusza 14, 1-70; Pana Tadeusza 16, 1-70; Pana Tadeusza 18, 1-35
  • Czwartek 19 stycznia; ul. Pana Tadeusza 18, 36-70; Pana Tadeusza 20, 1-70; Pana Tadeusza 20A, 1-83
  • Piątek 20 stycznia: ul. Dworcowa 27, 1-132 (136-7;139) ul. Dworcowa 29, 1-60
  • Sobota 21 stycznia: ul. Dworcowa 29, 61-95; Dworcowa 29A, 1-14; Dworcowa 31,1-128; Dworcowa 33, 1-60
  • Poniedziałek 23 stycznia: ul. Dworcowa 33, 61-95; Dworcowa 37, 1-95; Dworcowa 41, 1-60.
  • Wtorek 24 stycznia: ul. Dworcowa 41, 61-120; Dworcowa 41A, 1-14; Piłsudskiego 69, 1-90
  • Środa 25 stycznia ul. Piłsudskiego 69, 91-125 i zakończenie kolędy.

W środę pójdziemy do mieszkań osób które z różnych powodów nie mogły mieć kolędy.

Kolędowanie rozpoczynamy w dni powszednie o 16.30 natomiast w soboty od 10.00 w niedziele zaś nie kolędujemy.

Wszyscy, którzy z różnych powodów nie mogli przyjąć naszych braci po kolędzie a chcą to uczynić prosimy o zgłoszenie się do kancelarii lub zakrystii. Kolęda dodatkowa będzie umawiana indywidualnie.