Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę zwykłą

1. Od poniedziałku 16 stycznia, przynależy do naszej wspólnoty klasztornej Brat Sebastian Kwir, którego serdecznie witamy. Życzymy dobrego samopoczucia we wspólnocie klasztornej i parafialnej, obfitych łask Bożych i opieki Matki Bożej na drodze przeżywania powołania zakonnego w tym klasztorze i kościele.

2. W tym tygodniu zakończenie kolędy. Przypominam: Poniedziałek 23 stycznia: Ul. Dworcowa 33, 61-95; Dworcowa 37, 1-95; Dworcowa 41, 1-60. Wtorek 24 stycznia: Ul. Dworcowa 41, 61-120; Dworcowa 41A, 1-14; Piłsudskiego 69, 1-90 i w Środę 25 stycznia Ul. Piłsudskiego 69, 91-125 i zakończenie kolędy.

3. Dziękujemy serdecznie parafianom za życzliwe przyjęcie nas do swych domów. Za tydzień na mszach świętych dokonamy podsumowania kolędy.

4. Osoby które z różnych powodów były nieobecne a zaprosiły nas na kolędę poza wyznaczonym terminem – odwiedzimy w środę, po 16.30.

5. Zachęcamy do zakupu i czytania Gościa Niedzielnego i naszego dwumiesięcznika Trzeźwymi Bądźcie. W ostatnim numerze są również wspomnienia jednego z ostatnich spotkań z o. Benignusem, założycielem Osrodka Apostolstwa Trzeżwości w Zakoroczymiu