Ogłoszenia duszpasterskie 19 Niedziela Zwykła 7 sierpnia 2016

  1. 13 sierpnia zapraszamy na godzinę 18.00 na Mszę świętą i nabożeństwo Fatimskie z procesją.
  2. Jest prowadzona ogólnopolska akcja „koperta życia”, przeznaczona dla osób starszych i samotnych, przez Olsztyńską Radę Seniorów. Koperta zawiera kartę informacyjną, którą po wypełnieniu należy umieścić w lodówce. Na lodówce natomiast należy przykleić namagnesowana plakietkę. Jest ona ważną informacją dla lekarza, dla pogotowia. Koperty znajdują się w sklepiku. Osoby zainteresowane mogą ją wziąć gratisowo ze sklepiku.
  3. Zachęcamy do nabywania Gościa niedzielnego oraz dwumiesięcznika Trzeźwymi Bądźcie, również w sklepiku.
  4. Dziękujemy za wszelkie wyrazy życzliwości i życzymy łask Bożych w nadchodzącym tygodniu