Plan kolędy 2015

KOLĘDA 2015

Sobota  3 stycznia (od godz. 15.00)

ul. Kołobrzeska 15, 1-36 – br. Marcin Radomski

ul. Kołobrzeska 17, 1-45 – br. Adam Mianowski

ul. Kołobrzeska 19, 1-45 – br. Łukasz Pyśk

ul. Kołobrzeska 21, 1-45 – br. Piotr Hejno

ul. Kołobrzeska 23, 1-40 – br. Andrzej Romanowski

ul. Kołobrzeska 23, 41-80 – br. Grzegorz Gutek

 

Posługa wieczorowa w domu: br. Dariusz Sosnowski

Niedziela 4 stycznia (od godz. 15.00)

ul. Kołobrzeska 25, 1-40 – br. Marcin Radomski

ul. Kołobrzeska 25, 41-80 – br. Grzegorz Gutek

ul. Kołobrzeska 32 C, 1-45 – br. Łukasz Pyśk

ul. Kołobrzeska 34, 1-33 – br. Andrzej Romanowski

ul. Kołobrzeska 36, 1-25 – br. Adam Mianowski

ul. Kołobrzeska 36, 26-57 – br. Piotr Hejno

 

Posługa wieczorowa w domu: br. Dariusz Sosnowsk

Poniedziałek 5 stycznia (od godz. 16.30)

Ul. Kołobrzeska 36 A, 1-40 – br. Andrzej Romanowski

Ul. Kołobrzeska 36 A, 41-60 – br. Piotr Hejno

Ul. Kołobrzeska 36A, 61-80 – br. Adam Mianowski

Ul. Kołobrzeska 36 A, 81-100 – br. Marcin Radomski

Ul. Kołobrzeska 36 A, 101 – 120 – br. Łukasz Pyśk

Ul. Kołobrzeska 36 A, 121-140 – br. Grzegorz Gutek

Posługa wieczorowa w domu: br. Dariusz Sosnowski

 

Wtorek 6 stycznia ( od godziny 15.00)

Ul. Świtezianki 1, 1-25 – br. Krzysztof Dudziak

Ul. Świtezianki 1, 26-60 – br. Marcin Radomski

Ul. Świtezianki 1, 61-85 – br. Łukasz Pyśk

Ul. Świtezianki 1, 86-100 – br. Adam Mianowski

Ul. Świtezianki 6, 1-12 – br. Andrzej Romanowski

Ul. Pana Tadeusza 1, 1-19 – br. Grzegorz Gutek

Ul. Pana Tadeusza 3, 1-21 – br. Piotr Hejno

Posługa wieczorowa w domu: br. Dariusz Sosnowski

Środa 7 stycznia ( od godziny 16.30)

Ul. Pana Tadeusza 5, 1-21 – br. Marcin Radomski

Ul. Dworcowa 9, 1-48 – br. Krzysztof Dudziak

Ul. Dworcowa 9, 49-80 – br. Łukasz Pyśk

Ul. Dworcowa 11, 1-36 – br. Adam Mianowski

Ul. Dworcowa 13, 1-27 – br. Grzegorz Gutek

U. Dworcowa 15, 1-36 – br. Andrzej Romanowski

Ul. Dworcowa 17, 1-36 – br. Piotr Hejno

Posługa wieczorowa w domu: br. Dariusz Sosnowski

Czwartek 8 stycznia ( od godziny 16.30)

Ul. Dworcowa 19, 1-36 – br. Grzegorz Gutek

Ul. Dworcowa 21, 1-18 – br. Marcin Radomski

Ul Dworcowa 23, 1-31 – br. Krzysztof Dudziak

Ul. Dworcowa 23, 32-76 – br. Mieczysław Lewocki

Ul. Pana Tadeusza 11, 1-35 – br. Łukasz Pyśk

Ul. Pana Tadeusza 11, 36-75 – br. Adam Mianowski

Ul. Pana Tadeusza 11, 76-100 – br. Andrzej Romanowski

Posługa wieczorowa w domu: br. Dariusz Sosnowski

 

 

Piątek  9 stycznia ( od godziny 16.30)

Ul. Pana Tadeusza 7, 1-33 – br. Marcin Radomski

Ul. Pana Tadeusza 7, 34-66 – br. Krzysztof Dudziak

Ul. Pana Tadeusza 7, 67-99 – br. Andrzej Romanowski

Ul. Pana Tadeusza 9, 1-25 – br. Łukasz Pyśk

Ul. Pana Tadeusza 9, 26-60 – br. Mieczysław Lewocki

Ul. Pana Tadeusza 9, 61-100 – br. Adam Mianowski

Ul. Pana Tadeusza 13, 1-35 – br. Grzegorz Gutek

Posługa wieczorowa w domu: br. Dariusz Sosnowski

Sobota  10 stycznia ( od godziny 15.00)

Ul. Pana Tadeusza 13, 36-75 – br. Łukasz Pyśk

Ul. Pana Tadeusza 13, 76-100 – br. Krzysztof Dudziak

Ul. Pana Tadeusza 15, 1-35 – br. Marcin Radomski

Ul. Pana Tadeusza 15, 36-75 – br. Andrzej Romanowski

Ul. Pana Tadeusza 15, 76-100 – br. Mieczysław Lewocki

Ul. Pana Tadeusza 17, 1-35 – br. Grzegorz Gutek

Ul. Pana Tadeusza 17, 36-75 – br. Adam Mianowski

 

Niedziela  11 stycznia ( od godziny 15.00)

Ul. Pana Tadeusza 17, 76-100 – br. Krzysztof Dudziak

Ul. Pana Tadeusza 2, 1-35 – br. Marcin Radomski

Ul. Pana Tadeusza 2, 36-75 – br. Adam Mianowski

Ul. Pana Tadeusza 4, 1-33 – br. Mieczysław Lewocki

Ul. Pana Tadeusza 4, 34-66 – br. Grzegorz Gutek

Ul. Pana Tadeusza 4, 67-101 – br. Andrzej Romanowski

Ul. Pana Tadeusza 8, 1-33 – br. Łukasz Pyśk

Posługa wieczorowa w domu: br. Dariusz Sosnowski

 

 

Poniedziałek  12 stycznia ( od godziny 16.30)

Ul. Pana Tadeusza 8, 34-66 – br. Adam Mianowski

Ul. Pana Tadeusza 8, 67-101 – br. Marcin Radomski

Ul. Pana Tadeusza 10, 1-33 – br. Krzysztof Dudziak

Ul. Pana Tadeusza 10, 34-66 – br. Łukasz Pyśk

Ul. Pana Tadeusza 10, 67-100 – br. Mieczysław Lewocki

Ul. Pana Tadeusza 12, 1-33 – br. Andrzej Romanowski

Ul. Pana Tadeusza 12, 33-66 – br. Grzegorz Gutek

Wtorek  13 stycznia ( od godziny 16.30)

Ul. Pana Tadeusza 12, 67-101 – br. Andrzej Romanowski

Ul. Pana Tadeusza 14, 1-35 – br. Mieczysław Lewocki

Ul. Pana Tadeusza 14, 36-70 – br. Grzegorz Gutek

Ul. Pana Tadeusza 16, 1-35 – br. Marcin Radomski

U. Pana Tadeusza 16, 36-70 – br. Łukasz Pyśk

Ul. Pana Tadeusza 18, 1-45 – br. Adam Mianowski

Ul. Pana Tadeusza 18, 46-70 – br. Krzysztof Dudziak

Środa  14 stycznia ( od godziny 16.30)

Ul. Pana Tadeusza 20, 1-35 – br. Grzegorz Gutek

Ul. Pana Tadeusza 20, 36-70 – br. Mieczysław Lewocki

Ul. Pana Tadeusza 20A, 1-42 – br. Łukasz Pyśk

Ul. Pana Tadeusza 20A, 43-83 – br. Adam Mianowski

Ul. Dworcowa 29, 1-35 – br. Marcin Radomski

Ul. Dworcowa 29, 36-70 – br. Krzysztof Dudziak

Ul. Dworcowa 29, 71-95 – br. Andrzej Romanowski

Czwartek  15 stycznia ( od godziny 16.30)

Ul. Dworcowa 27, 1-33 – br. Adam Mianowski

Ul. Dworcowa 27,34-66(+133, 134, 135, 140)–

br. Andrzej Romanowski

Ul. Dworcowa 27, 67-99 – br. Krzysztof Dudziak

Ul. Dworcowa 27, 100-131(+136, 137, 139) –

br. Mieczysław Lewocki

Ul. Dworcowa 31, 1-22 – br. Grzegorz Gutek

Ul. Dworcowa 31, 23-55(+123,124, 125)  – br. Łukasz Pyśk

Ul. Dworcowa 31, 56-88 – br. Marcin Radomski

Piątek  16 stycznia ( od godziny 16.30)

Ul. Dworcowa 31, 89-121(+126, 127, 128) – br. Grzegorz Gutek

Ul. Dworcowa 33, 1-35 – br. Krzysztof Dudziak

Ul. Dworcowa 33, 36-70 – br. Łukasz Pyśk

Ul. Dworcowa 33, 71-95 – br. Mieczysław Lewocki

Ul. Dworcowa 37, 1-35 – br. Marcin Radomski

Ul. Dworcowa 37, 36-70 – br. Adam Mianowski

Ul. Dworcowa 37, 71-95 – br. Andrzej Romanowski

Sobota  17 stycznia ( od godziny 15.00)

Ul. Dworcowa 41, 1-35 – br. Marcin Radomski

Ul. Dworcowa 41, 36-75 – br. Krzysztof Dudziak

Ul. Dworcowa 41, 76-95 – br. Andrzej Romanowski

Ul. Dworcowa 41, 96-120 – br. Adam Mianowski

Ul. Dworcowa 41A, 1-13 – br. Grzegorz Gutek

Ul. Dworcowa 29A, 1-14 – br. Grzegorz Gutek

Ul. Piłsudskiego 69, 1-35 – br. Łukasz Pyśk

Niedziela  18 stycznia ( od godziny 15.00)

Ul. Piłsudskiego 69, 36-60 – br. Andrzej Romanowski

Ul. Piłsudskiego 69, 61-100 – br. Adam Mianowski

Ul. Piłsudskiego 69, 101-125 – br. Grzegorz Gutek

Ul. Kołobrzeska 32B – br. Marcin Radomski

br. Łukasz Pyśk

Wszyscy, którzy z różnych powodów nie mogli przyjąć naszych braci po kolędzie a chcą to uczynić prosimy o zgłoszenie się do  kancelarii lub zakrystii. Kolęda dodatkowa będzie umawiana indywidualnie.