Ogłoszenia duszpasterskie ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 8 czerwca 2014

 

  1.  Dziś 3 naszych braci diakonów: Tomasz Okoń, Tomasz Mantyk, Łukasz Podsiadły przyjmą w Lublinie święcenia kapłańskie. Natomiast br. Kamil Sochacki święcenia diakonatu.  Polecamy ich waszej modlitwie.
  2.  Dziś na prośbę papieża Franciszka zbierane są ofiary do puszek na rzecz powodzian na Bałkanach. Serdecznie dziękujemy za wasze dobrowolne ofiary.
  3.  Za wszelkie ofiary jakie składacie na rzecz naszego kościoła i wspólnoty zakonnej składamy serdeczne Bóg zapłać.  Dzięki waszym ofiarom udało się dokonać remontu schodów do kościoła, elewacji, salki duszpasterskiej oraz całkowitego odnowienia naszego zakonnego chóru czyli kaplicy gdzie jako bracia kapucyni modlimy się każdego dnia. Do kaplicy zakonnej zamówione już są: drewniany krzyż oraz figury św. Franciszka z Asyżu i św. Jakuba. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni z każdą złożoną ofiarę.