FRANCISZKAŃSKA WSPÓLNOTA SŁOWA

FRANCISZKAŃSKA
WSPÓLNOTA SŁOWA

działająca przy naszym Sanktuarium
Matki Bożej Ostrobramskiej

zaprasza do wysłuchania katechez

pt. ETAPY NAWRÓCENIA
ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

1. SPOLETO 13.03.2014r.
2. TRĘDOWATY 20.03.2014r.
3. KRZYŻ SAN DAMIANO 27.03.2014r.
4. SĄD PRZED BISKUPEM 03.04.2014r.
5. „TO JEST TO” 10.04.2014r.
Katechezy będą we czwartki Wielkiego Postu, w
naszym kościele o godz. 1700, adoracja Najświętszego
Sakramentu oraz o 1800 Msza
z ucałowaniem relikwii św. Franciszka