Katecheza 4 – Sakramenty

Sakramenty

Boga możemy spotkać i poznać przez słuchanie Bożego Słowa, możemy z Nim rozmawiać (tym jest właśnie modlitwa). Jest jeszcze jeden ważny sposób, poprzez który doświadczamy spotkania z Bogiem i Jego łaski. Są to sakramenty.

Jest siedem sakramentów. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego dzielą się na następujące grupy (nazwy wg KKK):

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego:

1. sakrament chrztu, 2. sakrament bierzmowania, 3. sakrament Eucharystii.

Sakramenty uzdrowienia:

4. sakrament pokuty i pojednania, 5. sakrament namaszczenia chorych.

Sakramenty w służbie komunii i posłaniu wiernych:

6. sakrament święceń, 7. sakrament małżeństwa.

Sakramenty to widzialne znaki niewidzialnej łaski. Bóg posługuje się tym, co zwykłe (chleb, wino, woda, olej, słowo), by nadać temu inne znaczenie. Więcej – inną (odnoszącą się do Boga) rzeczywistość.

Nasze zmysły zatrzymują się tylko na tym, co można zobaczyć, usłyszeć i poczuć, ale sakrament jest czymś głębszym, czego dotyka tylko wiara. Dlatego dla owocności sakramentu potrzebna jest prawdziwa i głęboka wiara. Bez wiary człowiek nie doświadczy Bożej łaski, choć rzeczywiście Bóg tej łaski będzie udzielał.

Dziewczynie i chłopakowi, gdy spotykają się na randce z ukochanym, ukochaną, nie wystarcza fakt, że się spotykają, że mogą się słyszeć, że mogą rozmawiać. Zapragną dotyku, wzięcia się za ręce, przytulenia, pocałunku.

Jezusowi, który spotyka się z człowiekiem także nie wystarcza to, że mówi do człowieka, nie wystarcza też to, że człowiek mówi do Niego. Jezus chce czegoś więcej – chce jeszcze większej bliskości, chce dotknięcia, chce pocałunku.

Można powiedzieć, że sakramenty to takie „dotknięcia” (albo nawet „pocałunki” Pana Boga, które w życiu człowieka wierzącego owocują oczyszczeniem, umocnieniem, pocieszeniem, uzdrowieniem.

Zajrzyj do Biblii

Kontynuuj praktykę czytania duchownego (Lectio Divina – sposób masz podany w poprzednich materiałach). Zacznij w ten sposób czytać Ewangelię Marka i List do Rzymian. Proszę czytać te teksty na zmianę – jednego dnia Ewangelię, drugiego List. Zachęcam do czytania każdego dnia. Obowiązkowo jednak należy zostawić 10 wpisów do niniejszych materiałów (5 z Ewangelii i 5 z Listu). Po naszej modlitwie wpisujemy werset/fragment, który na modlitwie nas poruszył i stał się podstawą naszej medytacji danego dnia. Przepisany tekst oznaczamy podając po skrócie księgi numer rozdziału i wersetu. Jeśli posługując się tą metodą przeczytałeś Księgi do końca – zacznij od początku.

Dzień I …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….Mk    ,

Dzień II ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….Rz    ,

Dzień III ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….Mk    ,

Dzień IV …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….Rz    ,

Dzień V ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….Mk    ,

Dzień VI …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….Rz    ,

Dzień VII …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….Mk    ,

Dzień VIII ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….Rz    ,

Dzień IX ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….Mk    ,

Dzień X ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….Rz    ,

 

Odszukaj następujące fragmenty, w miejscu po skrócie biblijnym jednym zdaniem określ treść fragmentu (np. daj tytuł), następnie odpowiedz na dodatkowe pytanie:

1. Mk 2,1-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co Jezus zobaczył w niosących chorego? Mk 2,5 . . . . . . . . . . . . . . .

2. Mk 3,1-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co było przyczyną smutku Jezusa? Mk 3,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Mk 5,1-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jak określono Jezusa? Mk 5,7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Mk 5,21-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co ocaliło kobietę? Mk 5, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Mk 7,31-37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co znaczy Effatha? Mk 7, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Mk 10,46-52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jak wołał syn Tymeusza? Mk 10, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Twoja spowiedź i Msza Św.

Na początku swojego życia przyjąłeś sakrament chrztu, obecnie przygotowujesz się do bierzmowania. To jednorazowe wydarzenia, ale ich skutki trwają przez całe życie. Znaczy to, że łaska chrztu świętego towarzyszy ci przez całe życie. Podobnie będzie z bierzmowaniem.

Sakramenty, które przyjmujesz częściej to sakrament pojednania i Eucharystia. Mówi się często, że niedzielna Msza Święta to obowiązek chrześcijanina. To prawda, ale czy nie należy spojrzeć na to inaczej? Powinno to być spotkanie dwóch kochających się osób – Boga i człowieka. Czy tak rozumiesz i przeżywasz swój udział w Eucharystii? Jeśli jest inaczej to twoja postawa wymaga nawrócenia.

Każda Eucharystia powinna znajdować swą puentę w przyjmowanej Komunii Świętej. Czy Komunia jest twoją stałą praktyką, czy tylko czymś, co przeżywasz od wielkiego święta (a może w ogóle zaniechałeś tego)?.

Do Komunii Świętej może przystąpić ten, kto wolny jest od grzechu ciężkiego. Od stanu grzechu ciężkiego uwalnia nas spowiedź – sakrament pojednania. Chodzi jednak nie o „zaliczenie spowiedzi”, ale o DOBRĄ spowiedź. Dlatego warto przyjrzeć się warunkom sakramentu pojednania i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Możesz oszukać księdza, ale nigdy Boga i samego siebie. Złamanie któregokolwiek warunku czyni twoją spowiedź nieważną i świętokradzką.

1. Rachunek sumienia. (Czy przed spowiedzią pomodliłeś się do Boga z prośbą o poznanie swoich grzechów, czy zadałeś sobie trud przypomnienia swoich grzechów? Czy zrobiłeś to na podstawie przykazań Bożych, kościelnych, przykazań miłości lub w inny sposób – np. czytając pytania rachunku sumienia w książeczce do nabożeństwa? )

2. Żal za grzechy. (Nie chodzi o słowa – bardzo łatwo jest kłamać. Czy naprawdę żałujesz tego co zrobiłeś złego?)

3. Mocne postanowienie poprawy. (Znowu nie chodzi o formułkę, ale o prawdę twojej woli – czy naprawdę chcesz żyć inaczej?)

4. Spowiedź szczera. (Czy wyznałeś szczerze i do końca wszystkie twoje grzechy? Czy nie zataiłeś czegoś albo udajesz przed sobą, że to co robisz nie jest grzechem?)

5. Zadośćuczynienie. (To nie tylko odmówienie pokuty, ale próba naprawienia tego wszystkiego, co zniszczyłeś grzesząc, wynagrodzenia wszystkich krzywd, które wyrządziłeś)

 

I ostatnie pytanie – najważniejsze. Czy wierzysz w Boga? I w to, że Bóg może ci odpuścić twoje grzechy? Czy twoje spowiedzi są spotkaniem z Bogiem czy tanią komedią, jaką odgrywasz przed księdzem i swoimi rodzicami?

Przed następnym spotkaniem…

Następna katecheza także zacznie się od powtórzenia. Możesz usłyszeć np. takie pytania: Jaki był temat ostatniego spotkania? Wymień sakramenty i podaj definicję sakramentu. Jak można inaczej nazwać spotkanie z Jezusem w sakramentach? Wymień sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, sakramenty uzdrowienia, sakramenty w służbie komunii i posłaniu wiernych.