Ogłoszenia duszpasterskie – XXXII Niedziela zwykła

  1. Obchodzony dzisiaj IV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest zachętą do codziennej, wytrwałej modlitwy do Boga o pokój na świecie i o ustanie prześladowań. Przykładowo w Egipcie aż 12 milionów chrześcijan staje wobec prześladowań i dyskryminacji oraz wobec groźby wypędzenia ich z ojczystego kraju. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie do końca roku prowadzi akcję pomocy za pomocą SMS. Wysyłając SMS o treści RATUJE na nr 72405 (koszt z VAT – 2,46) można wesprzeć potrzebujących chrześcijan w Egipcie. Pamiętajmy także w naszych codziennych intencjach o naszych braciach i siostrach w wierze, którzy oddają życie za Chrystusa.
  2. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę przeznaczoną na fundusz parafialny, a także za te, które przekazywane są bezpośrednio na konto parafialne. Wszystkie te środki przeznaczane są na sprawy związane z duszpasterstwem oraz na inwestycje dotyczące naszego kościoła.
  3. W piątek, 16 listopada, przypada główna uroczystość odpustowa naszego kościoła: NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. Tradycyjnie poprzedzona zostanie Triduum Eucharystycznym, którego szczegółowy program znajduje się w małej gablotce po prawej stronie kościoła. W dni od 13 do 15 listopada Msze św. o godz. 7.00, 8.00, 11.30 i 18.00. O 8.30 – Różaniec, a o 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego. Adoracja Najświętszego Sakramentu od 8.30 do 11.30 i od 15.00 do 18.00. Bł. Jan Paweł II pisał w Dominicae cenae: «Jezus oczekuje nas w tym Sakramencie miłości. Nie żałujmy naszego czasu na spotkanie z Nim w adoracji, na kontemplację pełną wiary i gotowości wynagrodzenia wielkich win i występków świata».
  4. W pierwszy dzień Triduum Eucharystycznego – 13 listopada – obchodzimy uroczystość Konsekracji naszego Kościoła. W tym roku mija już 7 lat od tamtego wydarzenia. Zapraszamy szczególnie na uroczystą Mszę św. o godz. 18.00.
  5. W dniu Odpustu – 16 listopada – Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i uroczysta suma odpustowa o godz. 18.00 z udziałem księży z dekanatu. Homilię podczas tej Mszy św. wygłosi Ks. Infułat Julian Żołnierkiewicz. Tego dnia o 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 18.00. Bardzo gorąco zapraszamy i zachęcamy wszystkich parafian do uczestnictwa zwłaszcza w wieczornej Mszy św. odpustowej. Ze względu na uroczystość odpustową w naszej parafii Ojciec Proboszcz udziela wszystkim parafianom i przebywającym na jej terenie gościom dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
  6. W tym tygodniu, z racji na przypadające Triduum Eucharystyczne i uroczystość odpustową, kancelaria będzie czynna tylko w poniedziałek od godz. 15.30 do 17.30. Poza tym, w pilnych sprawach, proszę umawiać się telefonicznie.
  7. W Gościu Niedzielnym: o Polsce w przeddzień Święta Niepodległości z Dariuszem Gawinem rozmawia ks. Tomasz Jaklewicz; «Chrześcijanom już dziękujemy» – o prześladowanych chrześcijanach w Egipcie; warto też zawsze zaglądać do komentarzy do niedzielnych czytań liturgicznych, aby utrwalić i pogłębić swoje słuchanie Słowa Bożego.
  8. Wdzięczność całej parafii należy się osobom dbającym o czystość naszej świątyni, a także tym, które zupełnie bezinteresownie zajmują się organizacją i rozdawaniem darów w ramach Caritasu i pomocy parafialnej. Niech Bóg hojnie im wynagrodzi ten trud i poświęcony czas.