„Architekt świątyń i nie tylko…” ś+p Józef Żołądkowicz

„Są świątynie wspaniałe, prawdziwe dzieła sztuki,…

Są świątynie wielkie i małe, są urocze…

Są świątynie tymczasowe, baraki, bo kościół dopiero się buduje…

Jednakże każda świątynia jest miejscem naszego spotkania z Bogiem (…)”.

Ks. Jan Twardowski, Kościół, Budzić nadzieję. Abecadło dziewięćdziesięciolatka.

 

W środowe przedpołudnie 22 sierpnia w kościele kapucyńskim w Olsztynie mszy świętej pogrzebowej  w intencji zmarłego architekta Józefa Żołądkowicza przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba a kazanie wygłosił ksiądz Jan Górny.

Świątynia kapucyńska zgromadziła tego dnia 24 kapłanów (m.in. pierwszego proboszcza Andrzeja Chludzińskiego), Rodzinę, Parafian oraz innych wdzięcznych za życie i działalność zmarłego. Na zakończenie wikary parafii br. Krzysztof Gajewski zapewniając o modlitwie w intencji zmarłego, zaznaczył, że kamienie świątyni zaprojektowanej przez Józefa będąc wołać do Boga o jego zbawienie (por. Łk 19, 40).

 

 

Józef Żołądkowicz urodził się 24 lipca 1950 roku w Morągu. Był człowiekiem niezwykle ambitnym i pracowitym. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Olsztynie, gdzie był wzorowym uczniem, rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Uczelnię ukończył z wyróżnieniem w 1975 roku i następnie rozpoczął pracę w firmie „Miastoprojekt Olsztyn”. Od 1979 roku prowadził prywatną pracownię architektoniczną. Zaprojektował wiele obiektów. Jedną z ważniejszych gałęzi jego pracy projektanta była architektura sakralna. Kościoły według jego projektu powstały w miejscowościach: Łąck, Kutno, Żabi Róg, Warszawa Tarchomin, Klukowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawa Wawer (wnętrza), Ruchna, Olsztyn (przy ul. Dworcowej i Pana Tadeusza oraz Morskiej), Suwałki, Morąg, Ostrołęka, Ostróda, Giżycko i Mrągowo (wnętrza). Ponadto zaprojektował budynek Kurii Biskupiej w Olsztynie, kaplicę domu zakonnego w Mrągowie, kaplicę Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny na Białorusi.

Projektował również wystrój  świątynnych wnętrz: ołtarze, witraże, ławki , konfesjonały itp.

Józef Żołądkowicz przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Architektów Polskich w Olsztynie. Był radnym miejskim II kadencji III RP. Przez wiele lat pełnił funkcję doradcy Prezydenta Olsztyna ds. architektury.

Należy wspomnieć, że od kilkunastu lat brał czynny udział w działalności ewangelizacyjnej. Głosił Słowo Boże podczas kursów ewangelizacyjnych Szkoły Nowej Ewangelizacji (m.in. Kurs Filipa). Swoją głęboką, żywą wiarą, postawą pełną pokory, wpływał na rozwój duchowy wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej, do której należał.

Za szczególne zasługi dla Kościoła, ewangelizacji i sztuki w 2006 roku został odznaczony przez Papieża Benedykta XVI Orderem Świętego Sylwestra .

 

Korzystając z informacji przekazanych przez Rodzinę zmarłego Józefa Żołądkowicza

– przygotował br. Jarosław Rajski