Szkoła Podstawowa nr 3 przyjęła imię „Kawalerów Orderu Uśmiechu”

      W ostatni dzień maja br. w naszym kościele parafialnym odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie. We mszy świętej wzięła udział Dyrekcja Szkoły, Rodzice dzieci, Nauczyciele oraz Uczniowie. Mszę świętą celebrował i wygłosił okolicznościowe kazanie o. Ireneusz Naumowicz. Nawiązał w nim do historii powstania odznaczenia :-) . Przypomniał również o wizycie bł. Jana Pawła II w Olsztynie.  Błogosławiony Papież zapytany przez jednego z dziennikarzy o zdrowie, (zapewne z uśmiechem) odpowiedział: „A jakoś człapię”.
Na zakończenie o. Proboszcz przytoczył modlitwę św. Tomasza Morusa, która jest prośbą do Boga o zmysł humoru:
” Panie, obdarz mnie zmysłem humoru. Daj mi łaskę rozumienia się na żartach. ażebym zaznał w życiu trochę szczęścia, a innych mógł nim obdarzyć”.

Na zakończenie warto opublikować piękny wiersz:

1. Jest w Olsztynie taka Szkoła

która w herbie uśmiech ma.

Kiedy dzwonek jej zawoła,

do „Trójeczki” każdy gna!

Ref. Czy liczymy, czy czytamy

To się ciągle uśmiechamy.

 Bo dla dobrych, miłych ludzi,

Taki właśnie order mamy!

2. „Trójka” słodką wiedzą pachnie

Dla nas obce złość i łzy,

Bądź pogodny i radosny

Nie wypuszczaj z serca wiosny!

Ref: Czy liczymy, czy czytamy

To się ciągle uśmiechamy.

 Bo dla dobrych, miłych ludzi,

Taki właśnie order mamy!

3. Sok  z cytryny wypić musisz.

Żeby dowieść, żeś jest chwat.

Dalej dzieci, dalej w życie,

Na nas czeka piękny świat!

Ref. Czy liczymy, czy czytamy

To się ciągle uśmiechamy.

 Bo dla dobrych, miłych ludzi,

Taki właśnie order mamy!