Wybory władz Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym w dniu  11.03.2012r. wybrano na kolejny pięcioletni okres Radę Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej oraz Komisję Rewizyjną

 

Skład Rady Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Warmińskiej

 

1. ks. Adam Bielinowicz                             Asystent  Kościelny

2. Teresa Skuza                                        Przewodnicząca

3. Danuta Steckiewicz                                Wiceprzewodnicząca

4. Iwona Cymerman                                   Animator Grup Przewodnich

5. Grażyna Berent                                      Sekretarz

6. Daniela Szymczyk                                  Skarbnik

7. Anna Olszanicka                                     Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej

 

1.      Marta Berent

2.      Halina Parzych

3.      Halina Mackiewicz