Odnowa w Duchu Świętym

Wśród licznych wypowiedzi i poglądów w kwestii duszpasterstwa, niejednokrotnie zarówno w kręgu osób duchownych jak i wiernych świeckich, pada stwierdzenie, że obok duszpasterstwa „tradycyjnego” niezbędna jest formacja wiernych w mniejszych grupach modlitewnych powstających przy parafiach. Jedną z takich grup jest Katolicki Ruch Odnowy w Duchu Świętym, powstały po Soborze Watykańskim II. Szybko okazało się, że ten ruch religijny, uzyskując aprobatę Kościoła zaczął bardzo dynamicznie rozwijać się w całym Kościele, przyciągając w swoje kręgi osoby świeckie i duchowne. Więcej informacji na odnowa.org

Celem naszej grupy jest: 

Pogłębienie miłości i poświęcenie dla Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawcy i Pana, otwarcie się na Jego przewodnictwo i dary Ducha Świętego, dziecięcą ufność i pełne miłości posłuszeństwo Bogu Ojcu oraz głębokie zaangażowanie w działalności Kościoła.

Pomoc w odkryciu w sobie darów Ducha Świętego i wykorzystywanie ich w służbie bliźnim.

Odkrywanie na nowo piękna i mocy modlitwy, zarówno wspólnotowej, jak i osobistej, eksponując modlitwę uwielbienia.

Nieustanne dbanie o pogłębianie relacji z Chrystusem poprzez uczestnictwo w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym. Formacja przez poznawanie prawd wiary, dzielenie się Słowem Bożym oraz uczestniczenie w życiu miejscowego Kościoła.

Chrystus jest pośród nas, musimy tylko Go zauważyć. Pragnie aby każdy z nas był człowiekiem szczęśliwym. To szczęście i radość z życia jest na wyciągnięcie ręki, nie pozwól więc swojemu Panu czekać. Wszystkich chętnych, którzy chcą, aby w ich życiu Chrystus zagościł na nowo, zapraszamy na spotkania przy naszej parafii:

 

Spotkania w każdy poniedziałek o godz. 19.00 (w salce w klasztorze)

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

 

Odpowiedzialnym za Odnowę jest o. Proboszcz Marcin Radomski  i o. Łukasz Szokaluk

Dodaj komentarz