Wspólnota żeńska

 

Celem naszej grupy jest: 

Celem tej grupy jest danie możliwości kobietom wspólnotowego odkrywania i pogłębiania swojej relacji do Boga i ludzi, coraz głębszego rozumienia samych siebie, a także dzielenie się swoimi doświadczeniami duchowymi i życiowymi. Z tego właśnie powodu na spotkaniach będzie czas na: spotkanie z innymi kobietami, pogłębiona refleksja nad tym, co oznacza być kobietą, czas na wspólne rozważanie Słowa Bożego, czas na adorację Najświętszego Sakramentu, na wspólnotowe przeżywanie Eucharystii. Są też planowane spotkania z ciekawymi ludźmi.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 19.00 (w salce w klasztorze)

Opiekunem grupy jest o. Grzegorz Gutek OFMCap.

Dodaj komentarz