OAZA

logo_zh_ruch_swiatlo_zycieRuch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła katolickiego według nauczania Soboru Watykańskiego II. Uczestniczą w nim ludzie różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorośli, jak również kapłani, zakonnicy, zakonnice, członkowie instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.

Każda z tych grup ma własną formację. Celem Ruchu Światło-Życie jest wychowanie dojrzałych chrześcijan i odnowa Kościoła poprzez tworzenie w parafiach małych wspólnot, których członkowie staną się świadkami Zmartwychwstałego Jezusa.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) - greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.

Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu spotykają się ze sobą na tzw. Dniu Wspólnoty.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Odpowiedzialność za Ruch podejmują zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. Wspólnota działająca przy naszej parafii jest specyficzna ze względu na to, iż jej opiekunowie nie są księżmi diecezjalnymi. Jako Bracia Kapucyni mamy własne struktury. Choć utrzymujemy kontakt z Oazami diecezjalnymi, mamy własne struktury. Moderatorem głównym w naszej prowincji zakonnej jest br. Michał Kulczycki. Na Dniu wspólnoty łączymy się z członkami Ruchu działającymi przy naszych klasztorach [Łomża, Warszawa, Olsztyn, Lubartów, Lublin, Biała Podlaska, Nowe Miasto nad Pilicą, Gorzów Wlkp.]. Daje to możliwość poznania ludzi z różnych stron Polski.

Odpowiedzialność za formację spoczywa w rękach kapłanów opiekujących się poszczególnymi wspólnotami. Pomocą dla nich są animatorzy świeccy wybierani spośród członków wspólnoty.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954. Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz - rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”.

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 - 27 II 1987).

Pierwszy raz przy naszej parafii, Matki Bożej Ostrobramskiej, Ruch Światło-Życie został założony kilkanaście lat temu. Na skutek różnych perturbacji przestał funkcjonować. Dwa lata temu, z inicjatywy młodzieży  Ruch odrodził się. Przewinęło się przez niego kilkanaście osób. Opiekunem jest o. Grzegorz Gutek. Młodzież, która uczęszcza na spotkania pochodzi z naszej parafii i okolic Olsztyna. We wspólnocie dążymy do przyjaźni z Bogiem i do przyjacielskich relacjach między sobą. „Litera zabija, a Duch ożywia”. Najważniejsze jest dla nas osobiste spotkanie z Jezusem, a nie tylko spełnianie praw formacji. Nie chcemy „sztuki dla sztuki”. Chcemy żywego Boga!

Zaczynamy nasze zebranie Eucharystią w piątek o 18.00, a następnie przechodzimy do salki pod kościołem. Tam mają miejsce spotkania tematyczne, formacyjne. Jeśli jednak kogoś nurtuje jakiś problemy, przychodzimy mu z pomocą poprzez wspólne dochodzenie do prawdy. Następnie owoce naszych spotkań polecamy Panu w modlitwie.

JEŚLI JESTEŚ GIMNAZJALISTĄ, LICEALISTĄ LUB STUDENTEM I CHCESZ POGŁĘBIĆ SWĄ WIARĘ, SPOTKAĆ LUDZI, KTÓRZY MAJĄ PODOBNE PRAGNIENIA-PRZYJDŹ. BĘDZIE NAM MIŁO.

Dodaj komentarz