I Komunia Św.

“Miejscem przygotowania do I Komunii św. i jej przyjęcia jest parafia zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów”. (Statut 69. Synodu Warmińskiego).

I Komunia Św. w 2021 r. odbędzie się  w niedzielę 9 maja. o g. 14.30.

 Rodziców dzieci z kl. III (tylko z terenu naszej parafii) zapraszamy na spotkanie organizacyjne ws. I Komunii św., która odbędzie się w 2021 r.13. 09. 2020 r. po Mszy św. dziecęcej o godz. 14.00. 

W szkole  dzieci  przygotowują  się  do I  Komunii Św.  z podręczników:. “Kto spożywa moje Ciało, ma życie” Wydawnictwo Katechetyczne. 

Do zaliczenia  dzieci będą  miały modlitwy. Modlitwy powinny być  zaliczone do  końca lutego. Znajomość  modlitw sprawdzają najpierw rodzice, składają  podpis, wstawiają  ocenę, a późnej dziecko  zalicza modlitwy u katechety.

Do końca  roku kalendarzowego  trzeba dostarczyć  metrykę chrztu, jeżeli dziecko nie było ochrzczone  w naszej parafii.

Dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w niedzielę we Mszy św. o godz. 13.00. 

W październiku dzieci uczestniczą codziennie w różańcu o godz. 17.30. W Adwencie dzieci uczestniczą we wtorki i czwartki w Mszach św. roratnich o godz. 16.00. 

Spotkania formacyjne dla rodziców w 2020/2021 r. będą odbywały się w drugą środę m-ca o g. 19.00 w kościele. 

I spotkanie: 14. 10. 2020 r.

II spotkanie: 12. 11. 2020 r. (odwołane) 

III spotkanie: 09. 12. 2020 r.

IV spotkanie: 13.01. 2021 r. (odwołane) 

V spotkanie:  10. 02. 2021 r. 

VI spotkanie: 10. 03. 2021 r. (odwołane)

VII spotkanie: 14. 04. 2021 r.

Spotkanie formacyjne dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021 r. odbywają się w II sobotę miesiąca o godz. 10.00 w kościele:

I spotkanie – 10. 10. 

II spotkanie – 14. 11. (odwołane) 

III spotkanie – 12. 12. 

IV spotkanie – 09. 01. (odwołane) 

V spotkanie – 13. 02. 

VI spotkanie – 13. 03. (odwołane)

VII spotkanie – 10. 04.

VIII spotkanie – 08. 05. 

Rodzice, którzy chcą, by ich dziecko tego dnia przystąpiło do I Komunii świętej, prosimy o zgłoszenie się do Proboszcza parafii pod nr tel. 509 777 943.
Dziecko powinno mieć zdane u pań katechetek wszystkie wymagane modlitwy oraz okazać metrykę chrztu.