I Komunia Św.

“Miejscem przygotowania do I Komunii św. i jej przyjęcia jest parafia zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów”. (Statut 69. Synodu Warmińskiego).

I Komunia Św. w 2022 r. odbędzie się  w niedzielę 8 maja. o g. 10.00 i 13.00. 

W szkole  dzieci  przygotowują  się  do I  Komunii Św.  z podręczników:. “Kto spożywa moje Ciało, ma życie” Wydawnictwo Katechetyczne. 

Do zaliczenia  dzieci będą  miały modlitwy. Modlitwy powinny być  zaliczone do  końca lutego. Znajomość  modlitw sprawdzają najpierw rodzice, składają  podpis, wstawiają  ocenę, a późnej dziecko  zalicza modlitwy u katechety.

Do końca  roku kalendarzowego  trzeba dostarczyć  metrykę chrztu, jeżeli dziecko nie było ochrzczone  w naszej parafii.

Dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w niedzielę we Mszy św. o godz. 13.00. 

W październiku dzieci uczestniczą codziennie w różańcu o godz. 17.30. W Adwencie dzieci uczestniczą we wtorki i czwartki w Mszach św. roratnich o godz. 16.0. 

Spotkania formacyjne dla rodziców w 2021/2022 r. będą odbywały się w drugą środę m-ca o g. 19.00 w kościele. 

I spotkanie: 12. 10. 2021 r. (wyjątek – we wtorek)

II spotkanie: 24. 11. 2021 r.

III spotkanie: 08.12. 2021 r. (konferencja w ramach kazania w czasie Mszy św. o godz. 18.00)

IV spotkanie: .01. 2022 r. 

V spotkanie:  . 02. 2022 r. 

VI spotkanie: . 03. 2022 r. 

VII spotkanie: . 04. 2022 r.

Spotkanie formacyjne dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021 r. odbywają się w II sobotę miesiąca o godz. 10.00 w kościele:

I spotkanie09. 10. 2021

II spotkanie – 27. 11.2021

III spotkanie11. 12. 2021

IV spotkanie –  .01. 2022

V spotkanie –   .02. 2022

VI spotkanie –  .03.

VII spotkanie –  .04.

VIII spotkanie –  .05. 

Rodzice, którzy chcą, by ich dziecko tego dnia przystąpiło do I Komunii świętej, prosimy o zgłoszenie się do Proboszcza parafii pod nr tel. 509 777 943.
Dziecko powinno mieć zdane u pań katechetek wszystkie wymagane modlitwy oraz okazać metrykę chrztu.