Wielkopostny dzień skupienia FZŚ

Fot. Łukasz Szokaluk OFMCap