Ustanowienie lektorów.

Foto STRZELEC. 15/12/2019 r.