Spotkanie opłatkowe FZŚ

Fot. Łukasz Szokaluk OFMCap