Odpust ku czci NMP Ostrobramskiej.

16.11.2019 r. Zdjęcia: FOTO STRZELEC