Nie lękaj się swojej misji.

Fot: Łukasz Szokaluk OFMCap