Dzień wspólnoty oazowej.

Fot.: Wspólnota oazowa Nowe Miasto n. Plicą.