“Duch Święty daje życie wieczne”.

Fot. Łukasz Szokaluk OFMCap