30. rocznica wizyty Św. Jana Pawła II w Olsztynie.

FOTO RADOMSKI, 06.06.2021 r.