Pielgrzymka na Litwę.

PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚW. S. FAUSTYNY KOWALSKIEJ I BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI (LITWA) 6 – 9 X 2022 r. PROGRAM: 06 X (Czwartek) – g. 11.00. wyjazd do Wilna do pensjonatu (pokoje z łazienkami). Nocleg. 07 X (Piątek) – Śniadanie. Ostra Brama – Msza św. Cerkiew św. Ducha (relikwie trzech Św. Prawosławnych), kościół unicki, gdzie pracował […]