Franciszek i Dominik – dwie kolumny Świętego Kościoła.

O odnowie Kościoła, która zaczyna się od nawrócenia serca – mówił w naszym kościele o. Rafał Groński, dominikanin z Gdańska w Uroczystość odpustową Św. Franciszka z Asyżu.

Komentując słowa Chrystusa wypowiedziane z krzyża w kościele San Damiano: „Franciszku, idź i odbuduj mój Kościół, bo podpada w ruinę”, kaznodzieja podkreślił, że, że na mocy chrztu świętego każdy chrześcijanin jest kamieniem w budowli królestwa Bożego już tutaj na ziemi. Każdy z nas ma zacząć od odbudowy świątyni swojego serca poprzez modlitwę.

To, co przyczynia się do odnowy Kościoła to nawrócenie serca, trwanie przed Panem i upodobnienie się do Niego. Duchowy syn Św. Dominika powołując się na komentarz Św. Augustyna dotyczący słów Jezusa z Ewangelii: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca” mówił, że tym, co zakorzenia, umacnia wiarę człowieka, a jednocześnie decyduje o trwaniu duchowej świątyni jest pokora. Autor „Wyznań” porównuje pokorę do głębokiego i mocnego fundamentu, na którym może stanąć wysoki budynek, czy też do korzeni drzewa, które głęboko sięgają w glebę. Jeśli nie ma głębokiego fundamentu czy korzeni, które sięgają w głąb, to im większy budynek, czy im większe drzewo, tym większym grozi później upadkiem.

Modlitwa, pokora i ubóstwo pozwalają budować Bożą świątynię w naszych sercach.

Na zakończenie wieczornej Eucharystii odbyło się nabożeństwo Transitus. Ministranci i dzieci ze scholi pod kierunkiem gwardiana o. Michała Gawrońskiego przygotowali inscenizację przejścia Franciszka z tego świata do domu Ojca.