Książki o Maryi i modlitwie.

„Święta Weronika Giuliani często zwracała się do Maryi w sposób świadczący o bliskości i czułości łączących obie kobiety. Najświętsza Maryja Panna była dla mniszki drogą Mamą, moją podporą, Matką miłości. To tylko przykłady bardzo licznych imion, jakimi święta zwracała się do Matki Bożej. Ta ostatnia zresztą również obdarzała Weronikę czułością. Ich relacja, charakteryzująca się zażyłością, rozpoczęła się już we wczesnym dzieciństwie i pogłębiała do ostatnich ziemskich dni świętej”.

To słowa z wprowadzenia do II tomu zawierającego tłumaczenie obszernych fragmentów Dziennika Św. Weroniki Giuliani, klaryski kapucynki, mistyczki i stygmatyczki. Tematem przewodnim jest tym razem Maryja. (I tom miał za temat modlitwę.) Tłumaczkami są dwie siostry kapucynki: jedna z Krakowa, druga ze Szczytna.
Publikując Pisma swojej świętej współsiostry pragną one podzielić się z polskim odbiorcą dziedzictwem duchowym Zakonu, w którym same idą śladami Jezusa i przybliżyć tę tak mało znaną w Polsce kapucynkę, o której św. o. Pio mówił, że jest jego „ukochaną świętą”.

Siostry rozprowadzają książkę w cenie 25 zł. Kwota jest zarazem cegiełką na termomodernizację budynku klasztornego.

Zainteresowani nabyciem książki, proszeni są o kontakt pod nr tel. – 509 777 943. 

„Z całego serca i z całej duszy” to książka o modlitwie. Jej tytuł odpowiada w zupełności duchowemu ukierunkowaniu Świętego Franciszka na Boże życie. Ta nowa pozycja na polskim rynku wydawniczym jest kolejnym drogowskazem na drodze doskonalenia modlitwy kontemplacyjnej.

Autor, br. Prospero Rivi, włoski kapucyn, znawca franciszkanizmu, wieloletni wychowawca i nauczyciel młodych braci w zakonie, dzieli się nie tylko wiedzą o modlitwie, opartą na wartościowej lekturze mistrzów. Uważny czytelnik odkryje w książce rysy jego własnego doświadczenia medytacji i modlitwy kontemplacyjnej, subtelne i nie do końca odsłonięte świadectwo osobistego przeżywania spotkania z Bogiem.

Siostry Kapucynki rozprowadzają książkę w cenie 25 zł. Kwota jest zarazem cegiełką na termomodernizację budynku klasztornego.

Zainteresowani nabyciem książki, proszeni są o kontakt pod nr tel. – 509 777 943.