„Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”.

O krzyżu jako znaku miłości ofiarnej, dziękczynnej, oddanej, poświęcającej się i pełnej przebaczenia mówił w homilii Ks. Arcybiskup Senior Archidiecezji Warmińskiej Edmund Piszcz.

6 czerwca br. przypadła 30. rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w Olsztynie. Z tej racji w parku Kusocińskiego, nieopodal miejsca, gdzie ustawiony był ołtarz papieski, o godz. 11.00 była celebrowana uroczysta Msza św. dziękczynna za dar i obecność Św. Jana Pawła II w życiu każdego z nas.

Kaznodzieja opierając się na Ewangelii o „Testamencie z krzyża” mówił m.in., że „każdy z nas ma w swojej duszy (…) trzy krzyże. Myślę, że są one nam potrzebne, by nauczyły nas dróg zbawienia. Jest w duszy człowieka ten krzyż, że człowiek buntuje się przeciwko Bogu oskarżając Go o niesprawiedliwość i brak miłości. Jest w duszy człowieka także ten krzyż, który uczy człowieka pokory, prawdy o sobie. I jest w duszy człowieka ten trzeci krzyż, z którego ma spłynąć nadzieja.

Prawda wynikająca z tych zdań dowodzi, że każdy z nas niesie na swoich barkach jakiś krzyż i najważniejszą sprawą jest to, by zrozumieć sens tego krzyża. To Św. o. Pio jest autorem tego zdania, że właśnie pod krzyżem można nauczyć się miłości. To słowa wprawdzie nie pada, ale ten trzeci krzyż wydaje takie świadectwo o miłości. Jezus dlatego związał miłość z cierpieniem, by wypełnić to, co osobiście wyznał. „Nikt nie ma większej miłości nad tę, niż gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich”. W tym zdaniu mieści się cierpienie i ofiarna miłość.

Objawiła się nam także mądrość krzyża stając się dla nas szkołą prawdy. To właśnie dobry łotr odkrył na krzyżu prawdę o sobie”.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ks. Arcybiskup Metropolita Józef Górzyński, który miał na sobie orant używany przez Św. Jana Pawła II trzydzieści lat temu w Olsztynie.

Wśród kapłanów koncelebrujących obecni byli: Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej o. Łukasz Woźniak wraz z o. Tomaszem Wrońskim, wikariuszem prowincjalnym.

Na zakończenie dziękczynnej Eucharystii zebrani wierni otrzymali obrazki z relikwią kawałka sutanny Jana Pawła II, które przekazali: Ks. Abp Henryk Nowacki, b. nuncjusz apostolski na kraje skandynawskie wraz z o. Jarosławem Danilukiem.

Galerię zdjęć zobacz – TU.