„Panno święta, co (…) w Olsztynie świecisz”.

O byciu wdzięcznym za dar zamieszkiwania Pana Boga w świątyni na wzór króla Salomona mówił w kazaniu JE o. Bp Antoni P. Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. 3 maja br. obchodziliśmy w Olsztynie 30-lecie powstania parafii.
30. rocznica powstania parafii – jak podkreślał kaznodzieja – stała się motywem dziękczynienia Panu Bogu za wiele trudu, jaki włożyli ludzie w powstanie tego kościoła i zarazem nieustannego pragnienia, by Bóg był przewodnikiem dla swojego ludu. „Matka Boża Częstochowska i Matka Boża Ostrobramska to są dwie dłonie miłości Bożej. Jedna i druga wyraża miłość Bożą względem nas” – słowami Bł. Honorata Koźmińskiego, O. Biskup scharakteryzował niezwykłą rolę Maryi w planach Bożej Opatrzności, a szczególnie w życiu przesiedleńców z Wileńszczyzny i ze Wschodu, którzy zamieszkali na terenie naszej parafii z wielką wiarą w to, że Bóg opiekuje się nimi przez Maryję, Panią Ostrobramską.
Mszy św. przewodniczył JE Ks. Abp senior archidiecezji warmińskiej Edmund Piszcz, który zaprosił nasz Zakon do objęcia parafii w Olsztynie. W koncelebrze znaleźli się dobrze znani księża: Ks. dziekan Andrzej Zieliński, drugi proboszcz parafii o. Apoloniusz Leśniewski, ks. ppor Paweł Grzeszek, kapelan Straży Granicznej w Kętrzynie oraz ks. Piotr Jarosiewicz, który przyjechał z O. Biskupem. Natomiast Eucharystii o godz. 18.00 przewodniczył Ks. Andrzej Chludziński. W kazaniu pierwszy proboszcz parafii podzielił się m.in. wspomnieniami z kilku miesięcy pracy w Olsztynie, wskazując na Maryję jako Tę, która od początku ochraniała miejsce poświęcone na kościół z jego wiernym ludem.
Bogu niech będą dzięki za wszystkich braci, proboszczów, przełożonych, inżynierów, robotników i dobrodziejów, którzy budowali naszą świątynię na „większą chwałę Bożą”. Niech Pan Histroii dalej prowadzi swój kościół na warmińskiej ziemi.

Zdjęcia zobacz – TU. (FOTO RADOMSKI).