Książka o modlitwie – medytacji.

Gdy podczas niedzielnej Ewangelii (03.01.) rozbrzmiewały słowa św. Jana Ewangelisty o tym, że „…Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas…”, w naszym kościele nasz współbrat o. Piotr Wardawy głosił przez cały dzień kazania, w których prezentował treści zawarte w swojej książce pt:. „Kiedy Słowo Ciałem się staje. Wskazówki do medytacji”.
Kaznodzieja mówił m.in., że dobra modlitwa to taka, która łączy słowo, myśli, pragnienia z ciałem. Modlitwa powinna integrować słowa, ludzkie odczucia z ciałem. Cały człowiek bierze udział w rozmowie z Bogiem. Cały mu się powierza ze wszystkim, co w nim jest. Wrażliwość i światłe oczy serca pozwalają te stany zauważyć i uczynić z nich przedmiot swojej rozmowy z Panem.
Po Mszach Św. o. Piotr w sklepiku parafialnym rozprowadzał swoje książki jako cegiełki na wsparcie Centrum Duchowości „Honoratianum” w Zakroczymiu.

Zdjęcia zobacz – TU.