Harmonogram wizyty duszpasterskiej „kolędy” w dn. 01 – 07. 02. 2021 r.

W poniedziałek 01 lutego Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 11 przy ul. Pana Tadeusza. We wtorek 02 lutego Eucharystia o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 13 przy ul. Pana Tadeusza. W środę 03 lutego na Mszę o godz. 18.00 zapraszamy mieszkańców bloku nr 15 przy ul. Pana Tadeusza. W czwartek 04 lutego Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 17 przy ul. Pana Tadeusza. W piątek 05 lutego Eucharystia o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 20a przy ul. Pana Tadeusza. W sobotę 06 lutego Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 20 przy ul. Pana Tadeusza. W niedzielę 07 lutego Msza św. o godz. 15.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 18 przy ul. Pana Tadeusza.

Informacje ogólne:

– Po Mszy św. z udziałem zaproszonych parafian będzie możliwość złożenia ofiary na potrzeby parafii i klasztoru.

– We Mszy św. uczestniczą parafianie, którzy nie wystosowali indywidualnego zaproszenia.

– Harmonogram wizyty duszpasterskiej wisi na tablicy ogłoszeń oraz jest dostępny na stronie internetowej parafii.

– Zaproszenia indywidualne do złożenia wizyty duszpasterskiej w domu z podaniem adresu i numeru telefonu można składać w zakrystii, do skrzynki pocztowej na furcie klasztornej lub telefonicznie do piątku.