Ogłoszenie dla wspólnoty Żywego Różańca.

W m-cu kwietniu, odmawiamy te same “tajemniczki”, co w marcu. Dodajemy intencję: “O pokonanie pandemii koronawirusa na całym świecie”.