Wielkopostny Dzień Skupienia.

W dniach 13-14.03. uczestniczyliśmy w Wielkopostnych dniach skupienia w Głotowie dla osób dorosłych, które prowadził Ks. Sławomir Ropiak. W kameralnej atmosferze, pogłębialiśmy naszą relację z Panem Bogiem przez Adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę, rozważanie spotkania Pana Jezusa z Samarytanką, dzielenie Słowem Bożym. Szczególnym przeżyciem dla wszystkich było uczestniczenie w Drodze Krzyżowej na Kalwarii Warmińskiej.

Rozważania Drogi krzyżowej z Glotowa: