Ogłoszenia duszpasterskie na 5. niedzielę Wielkiego Postu, 28.03.2020 r.

1.  Dziś o godz. 17.15. nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną.

W poniedziałek po Mszy św. wieczornej będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.

2.  W związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi zgromadzeń religijnych do 5 osób wprowadzamy dodatkowe Msze św. W tygodniu o g. 9.00.
Natomiast w niedzielę o g. 15.00; 16.00 i 19.00.

3.  W I czwartek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 15.00. Będzie także możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. O g. 17.30 nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie i zakonne. O g. 18.00 Msza św. dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie wznowiona po Mszy św. wieczornej.

4.  W I piątek miesiąca od g. 9.00 udamy się z Komunią św. do chorych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej o godz.: 16.00; 17.00 i 19.00.

5.   W I sobotę miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie się po Mszy św. o g. 9.00. O g. 11.00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. O g. 12.00 Msza św. wynagradzająca. O g. 17.15 różaniec prowadzony przez delegację Żywego Różańca. O g. 18.00 Msza św. w intencjach członków Żywego Różańca. Zmianę tajemnic różańcowych należy dokonać telefonicznie.

6.  W minionym tygodniu pożegnaliśmy dwoje naszych parafian: Kunegundę Kowalską i Ryszarda Wolfa. Pomódlmy się o ich wieczne zbawienie: Ojcze nasz…, Wieczny odpoczynek…

7.  Za wszelkiej ofiary, jakie składacie na rzecz naszego kościoła i wspólnoty zakonnej składamy serdeczne Bóg zapłać!