Pielgrzymka na Litwę 2020 R.

18 – 21 czerwca (czwartek – niedziela) Na plakacie jest błąd. 

 

PROGRAM:

18 VI (Czwartek) – g. 11.00 wyjazd autokaru z Olsztyna.

19 VI (Piątek) – Zwiedzanie Wilna: Ostra Brama (Msza św.), Cerkiew św. Ducha (relikwie trzech Św. Prawosławnych), kościół unicki, gdzie pracował św. Jozafat Kuncewicz, kościół Św. Kazimierza, gdzie dla Boga i ludzi służył Św. Andrzej Bobola, lunch; Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego, domek Św. s. Faustyny Kowalskiej (Antokol); dom, gdzie był namalowany obraz “Jezu Ufam Tobie”, cmentarz na Rossie, katedra, gdzie znajdują się relikwie Św. Kazimierza, kościół Św. Piotra i Pawła na Antokolu.

20 VI (sobota) – Szydłowo, do Sanktuarium MB. Msza św. (tam w 1608 r. Maryja objawiła się człowiekowi, który nie był katolikiem). Szawle – Góra Krzyży, gdzie 7 IX 1993 r. był Św. papież Jan Paweł II.

21 VI (Niedziela) – Troki. Msza św. o godz. 10.00. w kościele pw. Nawiedzenia NMP z cudownym obrazem. Kienese karaimska. Zwiedzanie Zamku w Trokach. Rejs statkiem. Obiad. O g. 14.00 powrót do Olsztyna.

WPISOWE: 50 E do 10 II 2020 r.