Pielgrzymka do Włoch 2020 r.

22-30 maja 2020 r.

PROGRAM i informacje w załączniku – TU.