Ogłoszenia duszpasterskie na 17. niedzielę zwykłą 28.07.2019 r.

1.     W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.

2.    W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej: I czwartek, I piątek i I sobota
miesiąca. Pierwszoczwartkowe nabożeństwo o powołania kapłańskie i zakonne o g. 17.30. Msza św. dla FZŚ o g. 18.00. W I piątek nabożeństwo wynagradzające NSPJ o g. 17.30. 2 sierpnia przypada w naszym Zakonie święto Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli. W tym dniu za nawiedzenie jakiegokolwiek kościoła franciszkańskiego lub parafialnego można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

W I sobotę zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od g. 8.30 oraz na nabożeństwo wynagradzające od g. 11.00 i na Mszę św. w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi o g. 12.00. O g. 17.30 różaniec. O g. 18.00 Msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych.

3.    Za tydzień będziemy zbierali dobrowolne ofiary do puszki dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii.

4.    Za wszelkie ofiary, jakie składacie na rzecz naszego kościoła i wspólnoty zakonnej składamy serdeczne Bóg zapłać.