Ostatnie słowa Maryi w Gietrzwałdzie.

16 września 1877 r. – Tego dnia dokonano poświęcenia oraz intronizacji figury Niepokalanej Dziewicy. Bardzo wielu pielgrzymów przystąpiło do spowiedzi św. Proboszczowi pomagali trzej kapłani z Polski, Euchaust i Szulczewski z diecezji gnieźnieńskiej oraz proboszcz Łomnicki z diecezji chełmińskiej. W uroczystości poświęcenia wzięło udział czternastu kapłanów i ok. 15. Tys. wiernych. O g. 15.00 przy biciu dzwonów i śpiewie Witaj Królowo z towarzyszeniem orkiestry, czterej kapłani: Weichesl, Łomnicki, Echaust i Herrmann z Biskupca, późniejszy biskup, przenieśli figurę z plebani do kościoła i postawili na głównym ołtarzu. Dziekan olsztyński, ks. Augustyn Karau, dokonał jej poświęcenia. Potem w procesji niesiono figurę wokoło kościoła, a następnie do wybudowanej kapliczki. Po jej poświęceniu i odmówieniu psalmu Miserere mei, figura została umieszczona w kapliczce przez księdza dziekana. Padający dotąd ulewny deszcz, nagle ustał. Natchnione kazanie w j. polskim wygłosił ks. Jan Rysiewski z Wrzesiny, a w j. niemieckim przemawiał ks. Dziekan Karau. Następnie odśpiewano Pod Twoją obronę oraz Te Deum laudamus, po czym rozpoczęto odmawiać różaniec. Rozpoczynała się godzina objawień, tłum zamarł, widzące Matkę Bożą dziewczyny klęczały na przedzie i zadawały Jej pytania.
Objawienie trwało od początku tajemnicy drugiej aż do końca piątej. Matka Boża, w otoczeniu licznych aniołów, była w tym dniu pełna blasku, światła i chwały. Ostatnie Jej słowa brzmiały: „Odmawiajcie gorliwie różaniec”. Ludzie do późnej nocy klęczeli, modląc się i śpiewając polskie pieśni kościelne. (Cz. Ryszka, Łaska Objawień, Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej 2005).