Pielgrzymka do Wilna

PIELGRZYMKA DO WILNA
26 – 28 kwietnia 2018
PROGRAM
Dzień 1
Olsztyn 5.00 – Msza św. W kościele parafii Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. 5.45 – rozpoczęcia pielgrzymki. Przejazd na wschód Polski i wjazd na Litwę. WILNO – Modlitwa przez obrazem Matki Bożej w Ostrej Bramie. Zwiedzanie Starego Miasta: kościół św. Teresy, Kościół Unitów i Cerkiew św. Ducha, Cela Konrada, Plac Ratuszowy oraz malownicze uliczki starówki, polski kościół Św. Ducha. Zakwaterowanie w hotelu. OBIADO-KOLACJA i NOCLEG.
Dzień 2
ŚNIADANIE. WILNO – Msza św. w Ostrej Bramie. Zwiedzanie miejsc związanych z osobą św. Faustyny Kowalskiej i bł. Ks. Michałem Sopoćką, a następnie kościół Św. Trójcy z obrazem Kazimierowskiego ,,Jezus Miłosierny”, Uniwersytet Wileński z dziedzińcami i kościołem Św. Janów, plac Katedralny, muzeum Mickiewicza, kościół Św.Anny i Bernardynów, Góra Trzech Krzyży z panoramą Wilna, dzielnica Republiki Zarzeczańskiej. Cmentarz na Rosie. Powrót do hotelu. OBIADO-KOLACJA i NOCLEG.
Dzień 3
ŚNIADANIE. WILNO – Msza św. w Ostrej Bramie. TROKI – zwiedzanie jedynego w Europie zamku gotyckiego na wyspie oraz zwiedzanie osady Karaimów. Przejazd do Polski. Olsztyn 20.00. Zakończenie pielgrzymki
Cena 470 zł