Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Palmową

1. Dziękujemy za przyniesione dary spożywcze, które będą w tym tygodniu rozdane potrzebującym naszej parafii. 2. W Wielkim Tygodniu kancelaria będzie czynna jedynie w poniedziałek i w środę. Pilne sprawy proszę zgłaszać w zakrystii lub na furcie. 3. Wszystkich mężczyzn chętnych do pełnienia straży przy Grobie Pańskim zapraszamy do zgłaszania się po Mszy św. do […]