Ogłoszenia duszpasterskie – XXXIV Niedziela Zwykła – Chrystusa Króla Wszechświata 22.11.2015

  Dziś Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata. Jednocześnie jest to ostatnia niedziela w roku liturgicznym. Od przyszłej – rozpoczyna się Adwent. Dziś przypada też wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej. Serdecznie dziękujemy Pani Joannie za Jej zaangażowanie, piękną muzykę i śpiew. Nadto dziękujemy chórowi przez Nią prowadzonemu i małej scholce dziewcząt za piękny śpiew. […]