Ogłoszenia duszpasterskie 30 sierpnia 2015 XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. Odnowa w Duchu Świętym „Betsaida” wznawia spotkania powakacyjne od poniedziałku 31 sierpnia o Godz. 19.00.
  2. Pierwsze prowokacyjne spotkanie Chóru Parafialnego odbędzie się w środę 2 września po Mszy św. o 18.00 w salce przy klasztorze. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą zaangażować się w ubogacanie liturgii poprzez śpiew.
  3. W czwartek o. Grzegorz Gutek, wikary parafii, wikary klasztoru i ekonom będzie obchodził swoje imieniny. Serdecznie zapraszamy na Mszę świętą imieninową 3 września o Godz. 18.00.
  4. W tym tygodniu dni odnowy duchowej. W I Czwartek miesiąca, 3 Września – zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu o 17.30, o Godz. 18.oo Msza św. W int. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
  5. W I Piątek miesiąca, 4 września od 9.00, odwiedzimy chorych z Komunią Święta. Na Mszę św. o Godz. 16.3o zapraszamy dzieci z rodzicami. Spowiedź od Godz. 16.00. O Godz. 18.oo Msza św. z nabożeństwem do Serca Jezusowego.
  6. W I sobotę Adoracja Najświętszego Sakramentu od 8.30 do 12.00; o 12.00 – Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi. W tym miesiącu wyjątkowo Różaniec ze zmianą tajemnic po Mszy św., o 18.00.
  7. W ramach kampanii Caritas ,,Tornister pełen uśmiechów” – zostanie zebrana składka do puszek w przyszłą niedzielę 6 września, po każdej Mszy św. Z ofiar tych będą zakupione przybory szkolne dla dzieci z uboższych rodzin naszej parafii. Bardzo proszę o zaangażowanie naszej wspólnoty Caritas.
  8. Za wszelkie wyrazy hojności składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

KOMUNIKAT KURII ARCHIDIECEZJ I WARMIŃSKIEJ

do odczytania w XXII Niedzielę Zwykłą, 30 sierpnia 2015 r.

     W dniu 1 września br. będziemy obchodzili XXV rocznicę powrotu nauczania religii do polskich szkół i przedszkoli. Nauczanie religii w Polsce zawsze znajdowało się W wykazie szkolnych przedmiotów, nawet podczas zaborów. Jedynym wyjątkiem były czasy rządów komunistycznych, kiedy przez ponad 30 lat nie było katechezy szkolnej.

Dobrze się stało, że lekcje religii ponownie są uwzględnione w polskim systemie oświaty. Dzięki temu frekwencja uczniów i jakość nauczania są na wysokim poziomie. Jednak doświadczenie minionych 25 lat wskazuje, że szkoła nie jest w stanie wypełnić w sposób wyczerpujący wszystkich zadań katechezy. Dlatego I Synod Archidiecezji Warmińskiej postanowił, iż nauczaniu religii w szkole powinna towarzyszyć katecheza parafialna dzieci i młodzieży. Chodzi zatem nie tylko o przekazanie wiedzy o religii, co ma miejsce w szkole, ale i o wychowanie w wierze Kościoła oraz wtajemniczenie w jego istotę. Należy mieć świadomość, że bez udziału wspólnoty parafialnej nie może dokonać się pełna inicjacja w misterium chrześcijaństwa.

Od dnia 1 września br., zgodnie z dekretem Arcybiskupa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego, we wszystkich parafiach Archidiecezji Warmińskiej powinna być zorganizowana i systematycznie prowadzona katecheza parafialna uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Za zorganizowanie katechezy parafialnej i właściwy jej poziom odpowiedzialny jest ksiądz proboszcz, który powinien zintegrować katechezę parafialną i szkolne nauczanie religii z całym duszpasterstwem parafialnym. Zajęcia nie powinny być prowadzone przez nauczycieli religii, z którymi uczniowie spotykają się w szkole, ale przez księży oraz osoby świeckie, zaangażowane w życie parafii (np. członkowie wspólnot religijnych, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, absolwenci szkół biblijnych i wydziałów teologicznych, itp.).

Podstawowym miejscem katechezy parafialnej powinna być przede wszystkim parafia zamieszkania uczniów. Zaproponowany przez Radę Katechetyczną Archidiecezji Warmińskiej program katechezy parafialnej umożliwia różnorodną jego realizację. Zaleca się, aby spotkania odbywały się w grupach, przynajmniej raz w miesiącu w czasie roku szkolnego. Preferowane powinny być metody, które nie koncentrują się na przekazie treści intelektualnych, lecz na kształtowaniu umiejętności oraz wychowaniu liturgicznym i modlitewnym.

Ponieważ przygotowanie do sakramentów świętych, I Komunii Świętej, spowiedzi, bierzmowania oraz małżeństwa, będzie prowadzone podczas katechezy parafialnej, apelujemy do rodziców, aby ich dzieci w niej uczestniczyły.

Wyrażam głęboką nadzieję, że trud realizacji katechezy parafialnej, przyczyni się do dobrego i integralnego wychowanie młodego pokolenia, opartego na autentycznych wartościach chrześcijańskich oraz pozwoli w znacznym stopniu uchronić dzieci i młodzież od wielu zagrożeń z którymi współcześnie mamy do czynienia.

Olsztyn, dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

 

 

Tadeusz Marcinkowski                                                 Arcybiskup Józef Górzyński

Kanclerz Kurii                                                                     Koadiutor Archidiecezji Warmińskiej