Ogłoszenia duszpasterskie 25 niedziela zwykła 21 wrzesień 2014

 

 

  1. Dzisiaj rozpoczynamy katechezy Drogi Neokatechumenalnej dla dorosłych i młodzieży. Na każdej Mszy św. homilię wygłosi ks. Antoni Skałba MS, i świadectwo dadzą członkowie wspólnoty. Dziś po Mszy św. o godz. 18 odbędzie się pierwsza katecheza w kościele a kolejne we wtorki i czwartki o godz. 19 (po Mszy św. wieczornej) w sali pod kościołem. Serdecznie zapraszamy.
  2. W czwartek, 25 września, rozpoczyna się nowenna przed uroczystością św. Franciszka z Asyżu.
  3. Zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania na spotkanie, które odbędzie się 2 października o godz. 18.00 pod kościołem.
  4. Zachęcamy do zakupu prasy katolickiej, szczególnie Gościa Niedzielnego. Jest jeszcze do nabycia numer z ubiegłego tygodnia z dalszą częścią Dzienniczka Św. Faustyny.
  5. Parafia Chrystusa Odkupiciela Człowieka przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego organizuje pielgrzymkę samolotową do Fatimy od 14 do 17 listopada bieżącego roku. Szczegóły na internetowej stronie parafii “Olsztyn Redemptor” lub w kancelarii tejże parafii. 
  6. Za wszelkie ofiary jakie składacie na rzecz naszego kościoła i wspólnoty zakonnej składamy serdeczne Bóg zapłać.
  7. Komunikat ks. Abpa Wojciecha Zięby

      Drodzy Bracia i Siostry!

W maju bieżącego roku z radością przyjęliśmy wiadomość o powierzeniu przez Ojca Świętego Franciszka Diecezji Elbląskiej biskupowi Jackowi Jezierskiemu, dotychczas biskupowi pomocniczemu Archidiecezji Warmińskiej. W wyniku powstałej sytuacji, pomimo wydatnej pomocy ze strony biskupów-emerytów: abpa Edmunda oraz bpa Juliana, trudno mi skutecznie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby duszpasterskie naszej Archidiecezji. Wobec powyższego, zwróciłem się do Ojca Świętego Franciszka z prośbą o nowego biskupa pomocniczego dla Archidiecezji Warmińskiej.
Przed tygodniem otrzymałem od Nuncjusza Apostolskiego w Polsce wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek, po rozważeniu wszystkich okoliczności zadecydował, aby zamianować dla naszej archidiecezji biskupa-koadiutora, czyli biskupa pomocniczego, który będzie już wyznaczony jako mój następca. Do czasu złożenia przeze mnie w roku 2016 rezygnacji z racji ukończenia przepisanego prawem wieku (ukończone 75 lat życia), będzie – jako biskup pomocniczy i mój najbliższy współpracownik – wspierał mnie w posłudze pasterskiej arcybiskupa warmińskiego.
Bardzo proszę o modlitwę w intencji procesu informacyjnego, który prowadzi Nuncjusz Apostolski, celem zaproponowania Ojcu Świętemu kandydatów do tej posługi.
Proszę również o modlitwę o Boże błogosławieństwo na ostatnie lata mojej służby Archidiecezji Warmińskiej.

Olsztyn, w Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego 2014 r.

Abp Wojciech Ziemba, METROPOLITA WARMIŃSKI

ZARZĄDZENIE
Komunikat należy odczytać  w ramach ogłoszeń duszpasterskich w Niedzielę 21 września br.
Ks. inf. dr Jan Górny,  Wikariusz Generalny